۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه حسینی
رواندرمانی تحلیلی،درمان مشکلات بین فردی، زوج درمانی و خانواده درمانی تحلیل ،اختلالات شخصیت و اختلالات اضطرابی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)