۰ رأی
شرح خدمات
مهدیه رضایی
مشاوره و رواندمانی فردی (افسردگی، وسواس، و سایر اختلالات اضطرابی، مشکلات بین فردی، مسایل عاطفی……)
آموزش و مشاوره والدین در زمینه ارتباط صحیح با کودک، رشد و بهبود مهارت های شناختی و اجتماعی
درمان اختلالات یادگیری کودکان (اختلال دیکته نویسی، اختلال ریاضی، اختلال خواندن)
درمان بیش فعالی کودکان و اختلال تمرکز و توجه
راهنمایی و مشاوره نوجوانان (مشکلات ارتباطی و مسایل خاص دوره نوجوانی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)