۰ رأی
شرح خدمات
شیرین یحیایی
دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانسنجی از دانشگاه آزاد تهران
دارای پروانه تخصصی و شماره نظام روانشناسی ۱۷۵۵ از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
همکاری با آموزش و پرورش در سمت مشاور به مدت ۷ سال
کارگزار روانسنجی مرکز مشاوره نشاط از سال ۱۳۸۰ تاکنون
برگزار کننده دوره های گروه درمانی
اجرا و تفسیر آزمون های روان شناختی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)