۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی شیخ الاسلام
دکتر علی شیخ الاسلامی معروف به دکتر شیخ، پزشک و متخصص روانشناسی می باشند که در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده و درمان اختلالات جنسی (سکس تراپی) فعالیت دارند. آقای دکتر شیخ الاسلامی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه خانواده سلامت بنیان می باشند که یک سازمان مردم نهاد می باشد و در حوزه ازدواج و تحکیم خانواده فعالیت دارد. همچنین ایشان صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه نهاد خانواده سالم نیز می باشند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)