۰ رأی
شرح خدمات
دکتر معصومه شیرآقایی
مشاوره و مددکاری جهت مدیریت بحران، شکست های عاطفی و عشقی و آموزش راه های احیای زندگی
بررسی نقش EQ و تاثیر آن در اعتماد به نفس، عزت نفس و شیوه موثر
تعیین تیپ شخصیتی و تاثیر در تصمیم گیری های زندگی (شغل، همسر و …)
مشاوره ر خصوص مشکلات خشم و تعارض با رویکرد گشتالت درمانی
مشاوره و مددكاری جهت مدیریت بحران، شكستهای عاطفی و عشقی
مشاوره در خصوص اختلال افسردگی با تئوری معنا درمانی
مشاوره جهت انتخاب و ازدواج موفق بر اساس نظریات یونگ ( مراحل رسیدن به زن ملکه)
زوج درمانی با رویکرد هیجان مداری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)