۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی نیک سرشت
مشاوره و درمان اختلالات روانشناختی
مشاوره و روان درمانی اختلالات اضطرابی و افسردگی
مشاوره و روان درمانی وسواس های فکری و عملی
مشاوره و روان درمانی اختلال وحشت زدگی و استرس پس از سانحه
مشاوره در حوزه خود شناسی و مهارت های فردی
مشاوره در حوزه سبک زندگی و ارتقای فردی
ارزیابی و روانسنجی تخصصی نوروسایکولوژیک
توانبخشی شناختی در حوزه حافظه و توجه
خدمات تخصصی حوزه کودک و نوجوان:
مشاوره تربیتی و سبک های فرزندپروری
ارزیابی و سنجش هوش و استعداد
مشاوره تحصیلی
تشخیص و درمان بیش فعالی با بازی های شناختی
تشخیص و درمان مشکلات خواندن
تشخیص و درمان مشکلات یادگیری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)