۰ رأی
شرح خدمات
سمیه طحانیان
مشاور کودک و خانواده مرکز نیک اندیشان
مهارتهای زندگی، مادر و کودک و ..
برگزاری کارگاه اختلالات یادگیری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)