۰ رأی
شرح خدمات
سمیرا حقوقی
دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و آموزش دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه تبریز
کارشناسی روان­شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نیک اندیشان
روانشناس و مشاور مرکز مشاوره ی معراج
برگزاری سخنرانی و دوره های آموزشی شادکامی با استفاده از تئوری انتخاب
برگزاری دوره های آموزش خانواده مبتنی بر تئوری انتخاب
روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نوید
روانشناس و مشاور تلفنی آوای مشاور شهر تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)