۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمود خباز مهرجردی
دكترای روانشناسی تربيتی دانشگاه علامه طباطبايی
دوره کارشناسی ارشد: رشته روانشناسی تربيتی دانشگاه علامه طباطبایی
دوره کارشناسی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
بخشی از سوابق دکتر محمود خباز مهرجردی :
مشاور کودک مرکز مشاوره خانواده نیک اندیشان
مدیر بخش آموزش مرکز جامع اعصاب و روان آتیه
مدرس کارگاه های فرزندپروری، مدیریت هیجان و مهارت های تحصیلی در مرکز اعصاب و روان آتیه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)