۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هنگامه امینیان
رواندرمانگر تحلیلی، پویشی و هیپنوتراپیست
فعالیت در زمینه مشکلات روابط بین فردی، میان فردی، و ایجاد روابط عاطفی سالم و خودشناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)