۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره گروه همراه
مشاوره ازدواج
زوج درمانگر
درمان اختلالات ذهنی
مشاوره تحصیلی و شغلی
اجرای آزمون های شخصیتی و سازگاری زناشویی در جهت ارزیابی های روانشناختی
رائه راهکارهای مناسب،تشخیص تناسب زوجین و آماده سازی افراد برای آغاز زندگی مشترک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)