۰ رأی
شرح خدمات
منیر حداد
متخصص درمان‌های دارویی بیماری‌های روانی
دکتری روان‌پزشکی و دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)