۰ رأی
شرح خدمات
عاطفه ملکی
روانشناس بالینی، متخصص درمان اضطراب و افسردگی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)