۰ رأی
شرح خدمات
آزاده سلحشور
متخصص در درمان اختلالات خوردن
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)