۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن عماری
حوزه فعالیت‌:
۱. خانواده: پیش از ازدواج، زوج درمانی، فرزندپروری و …
۲. کودک و نوجوان: مشکلات تحصیلی، عاطفی، رفتاری و …
۳. کنکور: برنامه‌ریزی، مدیریت استرس، اصول مؤثر یادگیری و تثبیت حافظه
۴. فردی: ارزیابی سلامت روان، رفع و تصحیح مشکلات بین فردی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)