۰ رأی
شرح خدمات
یوسف مهجوری
اختلالات خلقی و اضطرابی (افسردگی، وسواس و…)
مشکلات فردی (اعتماد به نفس پایین و…)
مشکلات و اختلالات جنسی/ آموزش‌های جنسی
مشاوره پیش از ازدواج
کارگاه‌ها و آموزش‌های گروهی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)