۰ رأی
شرح خدمات
علی اکبر حیدری
مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی
مشاوره کارآفرینی
مشاوره سبک زندگی، موفقیت و هدفمندی
تحلیل سیستم و تحول سازمانی، نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)