۰ رأی
شرح خدمات
دنا کلانی
مشاور کودک و نوجوان
مشاوره به والدین در زمینه حمایت از رشد فرزندان
مشاور مؤسسات ویژه کودک و مدارس
برگزاری کارگاه‌های زبان زرافه، ارتباط بدون خشونت ویژه کودکان و نوجوانان
برگزاری کارگاه‌های زبان زندگی، ارتباط بدون خشونت برای والدین و مربیان کودک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)