۰ رأی
شرح خدمات
الهام نوروزپور
كار در حوزه تخصصی كودک و نوجوان شامل: آموزش مهارت‌های زندگی، مدیریت رفتار به کودک و نوجوان، درمان اضطراب كودكان و …
زوج و خانواده درمانی، مشاوره پیش از ازدواج
آموزش فرزندپروری به والدین با توجه به ویژگی‌های روانشناختی و تحولی کودک و نوجوان
مشاوره فردی و كارگاه‌های گروهی در حوزه: آموزش مهارت ارتباطی و بهبود روابط با رویكرد تحلیل رفتار متقابل (T.A)، سبک زندگی، مدیریت فكر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)