۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهارک بیاتی
آموزش مهارت‌های فرزندپروری کودک و نوجوان
بهبود رابطه والد ـ کودک، والد ـ نوجوان
اصلاح رفتارهای ناسازگارانه کودک
آموزش مراحل رشد روانی کودک و مدیریت رفتار والدین در هر مرحله
تشخیص اختلالات بالینی کودک
آموزش مهارت‌های زندگی کودک
بازی درمانی
درمان اختلالات اضطرابی کودک
مدیریت رفتار نوجوان
مشاوره ازدواج و همسان‌گزینی و انجام آزمونهای شخصیت در این زمینه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)