۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حامد برآبادی
مشاوره ازدواج/زوج درمانی
مشاوره طلاق/رواندرمانی شكست های عاطفی
سكس‌تراپی/آموزش روابط جنسی موثر
روان درمانی افسردگی،استرس و اضطراب،اختلالات خوردن
مشاوره و روان درمانی نوجوانان
مدرس رسمی تحلیل رفتار متقابل T.A
ارزیابی شخصیت و مربی برنامه توسعه فردی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)