۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره روانشناسی ارمغان
مرکز خدمات مشاوره روانشناسی ارمغان بعنوان بهترین مرکز مشاوره زعفرانیه با ترکیب همکاران مجرب و بهره گیری از فضا و امکانات مناسب، شاخص برجسته ترین مرکز مشاوره شمال تهران است که با هدف بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان تاسیس شده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)