۰ رأی
شرح خدمات
صهبا جمشیدی
مشاور خانواده در مرکز مشاوره مهر(وابسته به آموزش و پرورش)
روانشناس کودک در مرکز pku (کودکان فنیل کتونوری)
مشاوره تحصیلی،انتخاب رشته و برنامه ریزی درسی در مدارس
برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوعات مختلف
حوزه فعالیت:مشاوره نوجوان و تحصیلی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)