۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مژگان رمضانی
دکتری روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه UMP مالزی
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش استثنایی از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش- واحد اختلالات یادگیری و اختلالات رفتاری
مؤلف کتب درسی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری و اختلالات رفتاری
تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی و خوارزمی
مجری همایش‌ها و کارگاه‌ها در حیطه تشخیص و مداخله‌ بهنگام برای کودکان و نوجوانان نارساخوان، حساب‌نارسا و دارای مشکلات بیان نوشتاری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)