۰ رأی
شرح خدمات
هاجر یادگاری
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره از دانشگاه الزهرا تهران
عضو انجمن مشاوره ایران
عضو هیات علمی موسسه ساما
مدرس دانشگاه الزهرا تهران، دانشگاه یزد و دانشگاه پیام نور
مولف مقالات در زمینه رضایت شغلی و رضایت زندگی
مجری کارگاه ها و همایش ها در زمینه اعتماد به نفس و شناخت درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)