۰ رأی
شرح خدمات
دکترمحمدرضا تابع جماعت
روابط و اختلالات زناشویی، خانواده و ازدواج
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای روان شناسی عمومی
مدرس و مشاور دانشگاه آزاد واحد رودهن
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)