۰ رأی
شرح خدمات
سیما اسکندری
خانواده،ازدواج، بالینی
نوروتراپ و مشاور فعال دپارتمان نوروفیدبک مرکز مشاوره بینش نوین
دارای مدرک بین المللی (نوروفیدبک و QEEG) BCIA از بنیاد بیوفیدبک آمریکا
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
عضو سازمان نظام روانشناسی
عضو انجمن روانشناسی ایران
نویسنده کتاب با موضوعات روانشناسی
مدرس کارگاه های عمومی روانشناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)