۰ رأی
شرح خدمات
الهه نژاد‌کریم
سرکار خانم الهه نژاد کریم
بالینی(وسواس، خشم، ترس، اضطراب، افسردگی، استرس)
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)