۰ رأی
شرح خدمات
داریوش توسلی
ازدواج و خانواده، خانواده درمانی، بالینی( ترس، خشم، اضطراب، استرس، افسردگی، وسواس)
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکتری روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)