۰ رأی
شرح خدمات
 شیرین السادات اطیابی
کودک و نوجوان، خانواده
نوروتراپ و مشاور فعال دپارتمان نوروفیدبک مرکز مشاوره بینش نوین
دارای مدرک بین المللی (نوروفیدبک و QEEG) BCIA از بنیاد بیوفیدبک آمریکا
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
عضو سازمان نظام روانشناسی
عضو انجمن روانشناسی ایران
نویسنده کتاب با موضوعات روانشناسی
مدرس کارگاه های عمومی روانشناسی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)