۱ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دنا
انجام کلیه آزمایش های عمومی، تخصصی، فوق تخصصی
مرکز تخصصی تست های تست های دوران بارداری و غربالگری سلامت جنین
مرکز تخصصی انجام تست HPVبا روش های Cobas, Qiagene
مرکز تخصصی پاتو بیولوژی بیماری های زنان و پاتولوژی پوست (درماپاتولوژی)
دارای تجهیزات پیشرفته کمی لومینسانس و IFبرای انجام آزمایش های هورمونی و روماتولوژی
پنل با طیف وسیع بیماری های عفونی و گوارشی به روش PCR
پنل با طیف وسیع بیماری های تنفسی به روش PCR
سیستم HPLCبرای تشخیص سطح داروها،....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)