۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سعید دباغ قزوینی
ازدواج و خانواده، نوجوان و جوان
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی و نوروفیدبک مرکز مشاوره بینش نوین
دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
نوروتراپ و مشاور فعال دپارتمان نوروفیدبک مرکز مشاوره بینش نوین
دارای مدرک بین المللی (نوروفیدبک و QEEG) BCIA از بنیاد بیوفیدبک آمریکا
مدرس دانشگاه آزاد واحد رودهن
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)