۰ رأی
شرح خدمات
دكتر بیژن یاسان
معاینات کامل چشم پزشکی: شامل بینایی سنجی، بررسی فشار چشم، شبکیه و … کودکان و بزرگسالان، معاینات کامل رتینوپاتی، اپتومتری، بررسی های تکمیلی.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)