۰ رأی
شرح خدمات
دكتر حمید نجفی
فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستی، عضو هیئات علمی دانشگاه
جراحی عیوب انکساری، فیکو و استرابیسم
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)