۰ رأی
شرح خدمات
دکتر قاسم ملکی نژاد
جراح پلاستیک بینی و صورت
پروتز چانه ، گونه و جراحی پلک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)