۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی طاهری نیا
جراحی گوش و حلق و بینی
جراحی زیبایی بینی
آندوسکوپی سینوس
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)