۰ رأی
شرح خدمات
مرکز شنوایی و سمعک آریا
اولین و تنها مرکز جامع شنوایی
کلینیک فوق تخصصی گوش و حلق و بینی و تجویز سمک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)