۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هادی شرونی
جراحی لوزه های کامی و لوزه آدنوئید
جراحی توده های گردنی
جراحی غدد بزاقی
جراحی های تیروئید
جراحی توده های دهان و زبان
جراحی حنجره
جراحی اندوسکوپیک سینوس ها و پولیپ بینی
جراحی های گوش
سرطان های سر و گردن
بورد تخصصی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن (دانشگاه UM مالزی)
بورد تخصصی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ایران (دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)