۰ رأی
شرح خدمات
دکتر جلال مهدی زاده سراج
تخصص گوش و حلق وبینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
کارشناس کمسیون تخصصی پزشکی قانونی
کارشناس کمسیون تخصصی نظام پزشکی
رئیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)