۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدتقی خورسندی آشتیانی
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۳
عضو هیات کارشناسی بدوی و عالی نظام پزشکی از سال ۱۳۷۲ تا کنون
عضو هیات مدیره جامعه جراحان ایران از سال ۱۳۸۲ تا کنون
عضو هیات مدیره جامعه گوش وحلق و بینی از سال ۱۳۷۲ تا کنون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)