۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هاشم بازرگانی
فیزیکال تراپیست هاشم بازرگانی فارغ التحصیل اولین دوره فیزیوتراپی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۸ متخصص ترمیمی دست و اندام تحتانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)