۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رضا شهریار کامرانی
فوق تخصص دست
تشخیص و درمان ناهنجاری های استخوان ها و مفاصل
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)