۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی حامی
خدمات کلینیک حامی شامل موارد زیر می باشد:
کاردرمانی جسمی-حرکتی کودکان
کاردرمانی ذهنی و شناختی
گفتاردرمانی
بازی درمانی
توانبخشی بینایی
ارزیابی و درمان اختلالات یادگیری
معاینه و ارزیابی رشد روانی حرکتی کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)