۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرید بحرپیما
دکترای تخصصی فیزیوتراپی
شاک ویو، ورزش درمانی، منوال تراپی، مگنت تراپی، ایرکامپرشن، ماساژ لیزر پر توان و لیزر اسکنر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)