۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرحناز امینی حسینی
دکتر فرحناز امینی متخصص زنان و زایمان است. دکتر امینی یکی از پزشکان متخصص بخش زنان و زایمان بیمارستان نیکان است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)