۰ رأی
شرح خدمات
مهتاب خالقی
مهتاب خالقی کارشناس کاردرمانی ،و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشند.ایشان در قسمت آموزش ذهنی و بخش ادراک بینایی کاردرمانی آریان مشغول به فعالیت هستند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)