۰ رأی
شرح خدمات
فاطمه طبسی
سرکار خانوم فاطمه طبسی ،کارشناس ارشد کاردرمانی هستند.ایشان در قسمت بازی درمانی شناختی و بازی های حسی کاردرمانی آریان مشغول به فعالیت هستند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)