۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مرتضی نخعی امرودی
ارتوپد، جراح شانه و آرنج
تشخیص و درمان بیماری های استخوان و مفاصل
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)