۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدجواد زهتاب
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران
اخذ درجه تخصصی جراحی استخون و مفاصل از دانشگاه علوم پزشكي تهران
اخذ درجه فوق تخصصی جراحی زانو و آرتروسکوپی از دانشگاه Gent بل‍‍ژيک
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو انجمن جراحان زانو
داور مجلات مختلف پزشكی از جمله مجله دانشكده پزشكی، مجله انجمن جراحان ايران و ...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)