۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهرداد مرادی
بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی كردستان دارای گواهی آندوسكوپی مغز و اعصاب و ستون فقرات، جراحی قاعده جمجمه درمان RF و ليزر ديسک ستون فقرات
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)